سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرگاه خداوند، بـنده ای را دوست بدارد، امانتداری را محبوبش می گرداند. [امام علی علیه السلام]

و این هم بخشی از پروژه‌ی زبان تخصصی تقدیم به علی‌رضا دوست خوبم:

In the name of God

Acronym Search
For: Dr.Safa

F.Name: Hojjat
L.Name: Maddahi
Date : 1386/01/07

This project implemented in Linux(Suse10.1)

SSI
Schwedisches Strahlenschutzinstitut (Sweden, org.)
Server Side Include (HTTPD, CGI)
Small Scale Integration
Software Systems Interface
Supplemental Security Income 
Server Side Include 
Small-Scale Integration 
Strategic Studies Institute (US Army War College) 
Single System Image (cluster of systems appearing as one system) 
Scuba Schools International 
Strategic Simulations Inc.
Sensitive Security Information (US DoT) 
Saint Simons Island (place name in Georgia, USA) 
Space Studies Institute 
Shoulder Sleeve Insignia 
Statens Serum Institut (Denmark) 
Small Scale Industries 
Statens Str?lskyddsinstitut (Swedish Radiation Protection Authority) 
Str?lskyddsinstitutet
***********************************
MSI
Micro-Star International (manufacturer, Taiwan)
Medium-Scale Integration (digital/electrical engineering) 
multi-spectral imagery (US DoD) 
Microsatellite Instability 
Microsoft Installer (file extension) 
Mindless Self Indulgence (band)
Movimento Sociale Italiano (Italian political party) 
Museum of Science and Industry (Chicago, IL) 
Marie Stopes International (London, UK) 
Microstrategy Inc. 
Mustang Software, Inc. 
Marketing Science Institute 
Magnetic Source Imaging 
Management Services Inc 
Maritime Safety Information
************************************
LSI
Large Scale Integration
Latent Semantic Indexing (datamining) 
Lake Superior and Ishpeming Railroad 
Lunar Science Institute 
LSI Logic Corporation (stock symbol) 
Language Studies International 
Lead Systems Integrator 
Laboratory Safety Institute 
Learning Systems Institute (Florida State University) 
Linear Shift-Invariant 
Langelier Saturation Index 
Love, Sex, Intelligence (song by Shaman) 
Lëvizja Socialiste Për Integrim (Albanian party: Socialist Movement for Integration) 
Logistic Services International, Inc 
Latent Semantic Information
************************************ *
VLSI
Very Large Scale Integration
************************************ *
ULSI
Ultra Large Scale Integration

************************************ *
TAN
Tangent 
Tooth and Nail (record company) 
Tax Anticipation Note(s) 
Total Acid Number 
The Anime Network 
Transaktionsnummer (German: Transaction Number) 
Test Area North 
The American Nurse 
Tasso Annuale (Italian) 
Transaction Authorization Number (banking) 
Translocation-Associated Notch 
Tiny Area Network 
Tax Account Number 
Treatment Authorization Number (healthcare billing) 
Technical Application Note
************************************ *


LAN | LAN |
n. Local Area Network.
A local area network; a network3 connecting computers and
word processors and other electronic office equipment within
a small area, to create an inter-office system, typically
within one building or one site of a corporation. Contrasted
to WAN, a wide-area network.

Syn: local area network.
WordNet 1.5
*********************** *
WAN 
Wide Area Network 
Wireless Area Network more info from TheFreeDictionary.com 
World Association of Newspapers (formerly Fédération Internationale des Editeurs de Journaux) 
Wisconsin Angel Network 
West Africa Nigeria (international vehicle ID)

*********************** *
SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
Simple Web Interface Toolset 
South Wales Integrated Fast Transit 
Southwest Airlines Integrated Flights Tracking 
Stored Waveform Inverse Fourier Transform 
Streamlined Worldwide Information Today 
Structured What If Technique (risk analysis)

******************************** *
BBS
n : a computer that is running software that allows users to
leave messages and access information of general interest
syn: bulletin board system, bulletin board, electronic

Bulletin Board System 
Breeding Bird Survey 
Breakbeat Science (record shop, New York) 
Behavioral and Brain Sciences 
Bardet-Biedl Syndrome 
Bachelor of Business Science 
Baton Broadcast System (Canada) 
Blue Baby Syndrome 
Berufsbildende Schule (German: vocational school) 
Bulletin Board Service 
Bangladesh Bureau of Statistics 
BIOS Boot Specification 
Board of Behavioral Sciences (California) 
Behavior-Based Safety
*************************** *
Kiss 
Keep It Simple, Stupid
Kisekae Set System (Japanese language and culture)
Keep It Short & Simple
Keep It Simple and Stupid 
Keep It Simple Silly 
Keep It Small and Simple 
Keep It Super Simple 
Keep It Simple, Sweetie 
Keep It Simple, Sweetheart 
Keep It Simple, Statistically 
Knights In Satan"s Service 
KEK Information Service System (Tsukuba, Japan) 
Keep It Simple, Sir 
Keep It Simple Systems 
Keep It Simple, Students
Keep It Stupidly Simple 
Korean Intelligence Support System 
Keep It Simple, Saint
Kids Invite Someone Special 
Kid"s Identity Suddenly Sixteen (Kids Next Door show) 
Kids In the Savior"s Service 
Kristen Iteration Selection and Sequention (method)
*************************
TGAL
Think Globally, Act Locally
******************************
PC | PC |
n. (Computers)
A personal computer; a computer2 designed for use by one
person at a time; -- contrasted with shared-time computers
such as mainframes and minicomputers, which may be
accessed by multiple users each operating from a different
input device (in the 1990"s, usually a terminal). A personal
computer typically uses a microprocessor for its CPU.
Initialism

Syn: personal computer, microcomputer.
WordNet 1.5 +PJC
Piece 
Personal Computer (generic term) 
Politically Correct 
Professional Corporation (business legal entity) 
Post Cibum (Latin: After Meals) 
Personal Care 
Personal Computer (IBM commercial desktop model) 
Phone Call 
Postal Code 
Press Conference 
Polycarbonate 
Piacenza (Italy) 
Printed Circuit 
Primary Care 
Prostate Cancer
*********************************** *
AI
Artificial Intelligence 
Adobe Illustrator (and file extension)
Amnesty International (human rights organization) 
As If 
Anguilla (top-level domain name) 
Availability (Inherent) 
Artificial Insemination 
Ad Interim 
Allegheny (airline code) 
Area of Interest 
Anglo-Irish 
Anglo-Indian 
Army Intelligence 
Aleutian Islands 
Attitude Indicator

*********************************** *
FAT
File Allocation Table 
Fatalities 
Fluorescent Antibody Test 
Factory Acceptance Test 
Fully Automatic Timing 
Forest and Trees 
Final Acceptance Test 
First Article Test 
File Access Table (common but incorrect) 
First Article Testing 
Floating-Arm Trebuchet 
Financial Aid Tran 
Functional Acceptance Test(ing) 
Faithful Available and Teachable

***********************************

HTML
n : a set of tags and rules (conforming to SGML) for using them
in developing hypertext documents syn: hypertext markup
language, hypertext mark-up language

HyperText Markup Language (and file extension) 
Hot Metal (HTML editor software) 
Hotmail 
How to Make Love 
High Temperature Materials Laboratory (US DoE ORNL) 
********************************************************* *
SXGA
Super eXtended Graphics Adapter / Array
********************************************************* *
CAD/CAM
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing.
********************************************************* *
DTP
Distributed Transaction Processing (X/Open, OLTP)
DeskTop Publishing
Document Transfer Profile (SPAC, ODA, DAP, predecessor)
*********************************
Case 
Computer-Aided Software Engineering 
Computer-Assisted Software Engineering 
Council for Advancement and Support of Education 
Compressed Air System 
Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych (Center for Social and Economic Research; Poland) 
Consumers Association of Singapore (nonprofit consumer protection agency) 
Copy and Steal Everything 
Computer-Aided System Engineering 
Conceptually Accurate Signed English 
Common Application Service Elements 
Cairo & Alexandria Stock Exchanges 
Council of American Structural Engineers 
Colorado Association of School Executives 
CaSE Campaign for Science and Engineering (UK) 
Citizenship and Service Education (Rutgers University