سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بارالها ! ... قلبم را از وحشت آفریدگانِ بدت بپوشان، و انس به خود و دوستان و فرمانبرانترا به من ببخش . [امام سجّاد علیه السلام ـ در دعایش ـ]شاید از قبل بدانید که برنامه‌های آزاد/متن باز خاص یک سیستم عامل نیستند و سیستم عامل لینوکس تنها یکی از پروژه عظیم متن باز بنام سیستم عامل است.

برنامه‌های متن باز زیادی وجود که در سیستم عامل های مختلف قابل کامپایل، نصب و یا اجراست.

وبگاه opensourcewindows.org برخی
از این نرم‌افزار ها را به شما معرفی می کند که از آن بین برخی بین سیستم عامل
های مختلف هم نامند و برخی تنها برای سیستم عامل ویندوز هستند.


تکیه بیشتر بنده بر روی آن دسته از
برنامه‌هایی است که در هر دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس وجود دارند و
زمینه را برای مهاجرت شما از برنامه‌های غیر متن باز به برنامه‌های متن
باز میسر می‌سازند.

نهایتاً
اگر دوست داشته باشید خواهید توانست از نرم‌افزارهای آزاد و متن باز روی
سیستم عاملی آزاد و متن باز استفاده نمایید و یکی از توزیع‌های لینوکس را
انتخاب نمایید.


برخی معادل های برنامه‌های غیرآزاد و پولی معرفی شده عبارتند از معادل های

nero, MS-Office-3dstdioMAX-MediaPlayerA-PDFAcrobatReader-DownloadManager-ِYahoomessenger, Adobe PhotoShop, winzip,Antivirus . . . .


87/9/13::: 12:58 ع
نظر()