سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند از قیل و قال و تباه کردن مال و فراوانی سؤال نفرت دارد [امام کاظم علیه السلام]

مهندسی نرم افزار?(جزوه) حسن علی اکبرپور-------------------------------------------------دریافت

مهندسی نرم افزار? (جزوه) سعید پارسا --------------------------------------------------------دریافت

پروژه مهندسی نرم افزار آنالیز کارخانه کفش--------------------------------------------------دریافت

پروژه مهندسی نرم افزار کتاب فروشی الکترونیکی----------------------------------------- دریافت

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتخاب واحد-------------------------------------------------دریافت


آر.یو.پی(کتاب) محمد بدری-------------------------------------------------------------------------- دریافت

آر.یو.پی(جزوه) علیپور---------------------------------------------------------------------------------دریافت

خود آموز UML در شش روز(کتاب) ---------------------------------------------------------------- دریافت

آموزش UML (جزوه) ----------------------------------------------------------------------------------دریافت

آموزش رشنال رز(جزوه) ----------------------------------------------------------------------------- دریافت

تحلیل و طراحی شی گرا با استفاده از UML رحیمی نیاء---------------------------------------- دریافت

برگرفته از http://www.cnh86.blogfa.com87/12/16::: 11:29 ع
نظر()