سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بخل، دشمنی به بار می آورد . [امام علی علیه السلام]

مجموعه اسلاید ها و جزوات آموزشی گروه کامپیوتر:

 

 

عنوان                                      نویسنده                                   دریافت

 

 آشنایی با کامپیوتر ---------هدایتی آذری /شیرکوند-------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید    

 آمار و احتمال مهندسی-----دکتر نصیری-----------------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید    

 

اصول کامپیوتر ---------------تنها----------------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید    

اصول کامپیوتر2--------------فروزانفر--------------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

اصول کامپیوتر2--------------یوسف خانی------------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

اصول طراحی پایگاه داده‌ها----دکتر فراهی ------------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

اصول طراحی کامپایلر-------- نورانی  ----------------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

اصول مهندسی اینترنت-------- دکتر کریم زادگان-------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

برنامه نویسی پیشرفته-------- دکتر سعید آیت -------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

برنامه نویسی پیشرفته-------- ناصر آیت -------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

برنامه نویسی پیشرفته-------- دکتر فراهی -------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

برنامه نویسی پیشرفته-------- نیک مهر-------------------دریافت پرونده فشرده   دریافت اسلاید

به مرور قصد دارم تا پیوند دریافت 30 اسلاید دیگر را در این لیست قراردهم.

 

منبع دانشگاه پیام نور