سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و درباره فرموده خدا « إنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإحْسانِ » گفت : ] عدل انصاف است و احسان نیکویى کردن . [نهج البلاغه]

رتبه زبان فارسی در محتوای وب باز هم ارتقاء یافته است.
اولین رتبه مربوط به زبان انگلیسی که با کمی کاهش(افزایش زبان های دیگر) کمی بیش از 51 درصد است
رتبه دوم 6.8 درصد و مربوط به روسیه است.


رتبه سوم آلمان 5.6 درصد

 

اکنون رتبه 11 به زبان فارسی اختصاص دارد و زبان 1.7 درصد محتوی وب، فارسی است

 

 

English 51.2%
Russian 6.8%
German 5.6%
Japanese 5.6%
Spanish 5.1%
French 4.1%
Portuguese 2.6%
Italian 2.4%
Chinese 2.0%
Polish 1.7%
Persian 1.7%

 

 فارسی را بیشتر پاس بداریم و کلمات خوب فارسی را از یاد نبریم:

نشانی به جای آدرس

اندازه به جای سایز

زمان به جای تایم

 

منبع: https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language